JANNISA ADVOKATBYRÅ


En humanjuridisk advokatbyrå med dig i fokus


Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig.

JANNISA Advokatbyrå grundades 2019 av advokaten Annakarin Jannisa. Advokatbyrån har sitt huvudkontor på Pipersgatan i Stockholm och kontor/ mottagningskontor i Luleå och Mora.

Byrån åtar sig dock uppdrag över hela landet.


Advokaten Annakarin Jannisa har huvudsaklig inriktning och erfarenhet av brottmål och uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och boutredningsman. Vidare har hon särskild kompetens inom migrationsrätt och har biträtt många klienter som erhållit uppehållstillstånd.


Välkommen att kontakta oss. 

Medarbetare

ANNAKARIN JANNISA

Advokat & Innehavare

Notarius Publicus


Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2019


Inriktning: Brottmål, asyl- och migrationsrätt, socialrätt och allmän praktik. 


Utbildning & erfarenhet:

2014 - UU - Juristexamen

2014 - Migrationverket

2015 - Skatteverket

2015-2019 - Advokatbyråer

2019 - Egen byrå


annakarin@advokatjannisa.se


070 745 00 84NICKLAS EKBLAD LINDBOM

Advokat & Notarius Publicus


Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2023


Inriktning: Ekonomisk familjerätt, asyl- och migrationsrätt och allmän praktik. 


Utbildning & erfarenhet:

2012 - SU - Juristexamen

2013-2014 - Tingstjänstgöring Skellefteå tingsrätt 

2014-2016 - Advokabyrå

2016-2020 - Chefsjurist på begravningsbyrå

2020- Advokatbyrå


nicklas@advokatjannisa.se


073 578 46 45
Rättsområden

Brottmål


MigrationsrättEkonomisk familjerätt


Uppdrag

BROTTMÅL

Byråns advokater och jurister åtar sig uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Är du misstänkt för brott eller är målsägande har du möjlighet att begära en specifik advokat att företräda dig. 


Behöver du hjälp? Kontakta då någon av våra jurister.

ARVSRÄTT

Ni kan med trygghet kontakta oss för att få hjälp med bouppteckning, arvskifte och dödsboförvaltningar. Byråns jurister har stor erfarenhet av dödsboutredningar. 


Vi är även behjälpliga med upprättande av testamenten och andra handlingar såsom framtidsfullmakter, gåvobrev, äktenskapsförord m.fl.  

MIGRATIONSRÄTT

Begär en av våra jurister hos Migrationsverket eller kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er. 


Byrån har stor erfarenhet och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden gällande asyl eller förvar, samt privata uppdrag som ombud i andra migrationsrättsliga ärenden.


Våra jurister har vidare haft många framgångar med lyckade ansökningar om verkställighetshinder.

SOCIALRÄTT

Byråns jurister har stor erfarenhet av att företräda personer som är föremål för tvångsvård gällande LVU, LVM och LPT/LRV.

Kontakta oss

 
 
 
 

Övriga kontor/mottagningskontor


Adress

Hornsgatan 12, Luleå


Brändanstigen 4 i Mora.


Observera att all post mottas via advokatbyråns boxadress